O świętej Barbarze

Barbaro święta, Patronko konania,

Wołamy grzeszni twego zmiłowania,

Użycz nam darów z panieńskiéj czystości,

Oddal sprosności.


Cały świat wzywa twojego ratunku,

Przybądź na pomoc w ostatnim frasunku:

Między niewiernym urodzinaś ludem,

Niebaś jest cudem.


Dyoskur ojciec na chrześcian srogi,

Fałszywć kazał czcić i wielbić bogi;

Nie chciałaś w świętéj zatopiona Trójcy,

Słuchać zabójcy.


My mamy światłość, wiarę i kapłanów;

Grzesząc jesteśmy gorsi od poganów;

Oddal miecz Boski, daj żal Panno święta!

Z rąk ojca ścięta.


Wtrąconéj w ciężką trójokienną wieżą,

Bóg ci pokarmem, Bóg ci był odzieżą;

Nie odjęła ci niewierna pokusa,

Z myśli Chrystusa.


Rozmyśl grzeszniku, jeźli bez racyi,

Mleko po ścięciu ze krwią płynie z szyi.

Różowa czystość, rajska relikwia,

Z różą lilia.


Przez twą, Patronko, wiarę Chrystusową,

Którąś uciętą potwierdziła głową,

Schyl serca nasze, niech się poprawimy,

Boga chwalimy.


Możesz być większa jak przy śmierci trwoga?

Najpewniejsza jest z twych zasług załoga,

Przedj strasznym Sędzią; bo któż nie w obawie,

Przy té przeprawie?


Tu słabość, strach, ból, tu się i wzrok mroczy,

Tu piekło grzechy przedstawia przed oczy;

Dokąd się, dokąd, strpiony człowiecze,

Złość twa uciecze?


Barbaro święta! padamy przed tobą,

Masz Boga pod krwi i ciała osobą.

Daj nam w tę podróż święte posilenie,

Pewne zbawienie.


Tyś szczodrobliwą podskarbinią nieba,

Hojnie udzielasz Boskiego nam chleba;

Bądź karmicielką w ostatniéj godzinie,

Żaden nie zginie.


Świętego Kostki osłabione siły,

Chlebem anielskim przez cię sie wzmocniły:

Przybądź z posiłkiem w czas śmiertelnéj mdłości,

Dodaj czerstwości.


Udzieliłaś na swoich świętych kości,

Niech nas zagrzeją do Bożéj miłości,

Teraz, gdy one z tobą w Bogu czcimy,

Nieba pragniemy.


A gdy masz władzy tyle na Syonie,

Bądź przy ostatnim, prosimy cię, zgonie;

Niech się pokutą z czartowskiéj korzyści,

Każdy oczyści.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików