O świętym Janie Nepomucenie

Witaj Janie z Bolesława,

Masz się stawić przed Wacława,

Bo król tak rozkazuje;

Iż ciebie potrzebuje.


Czemuż tak rozkaz surowy?

Jestem na wszystko gotowy:

Wiem jaka tam nowina,

Śmierci mojéj godzina.


Pyta się król Jana śmiele,

Co mu królowa w kościele

Do ucha powiadała,

Z czego się wyznawała.


Wolę wszystkie męki znosić,

Niż jedno słowo ogłosić.

Większy rozkaz od Boga,

Niż twa królu powaga.


Zawołjcie prędko katów,

Zewleczcie do naga z szatów,

Palcie go pochodniami,

I smolnemi świecami.


Złoto ogniem wyczyszczają,

Mnie zaś ogniem doświadczają.

Ochoty dodawają,

Rany Twe wyrażają.


Co dla Boga! skały, mury,

Kruszą się twarde marmury.

A ty się mąk nie boisz,

W uporze swoim stoisz?


Wiedz, okrólu, że te męki,

Przyjemne mi z twojéj ręki,

Dla Jezusa mojego,

I dla świętych ran jego.


Wiedźcież już uporczywgo,

Uwiążcież u karku jego

Kamień, z mostu pragskiego

Zrzućcie, jak niemownego!


Król mi mówić rozkazuje,

Spowiedź usta pieczętuje,

I myślić się nie godzi,

Co słyszę na spowiedzi.


Już dekret nieodwołany,

Jesteś już na śmieć skazany;

Upamiętaj sie Janie,

A łaska ci się stanie!


Nie śmiem mówić królu tego,

Co przeciw sławie bliźniego

Tobie za śmierć dziękuję,

Którą mile przyjmuję.


Płaczcież sieroty ubogie,

Już związane ręce drogie,

Które was ratowały

I jałmużny dawały.


Już w Wełtawie utopiony,

Kamień drogi zanurzony

Gwiazdy oświecony,

Do nieba przeniesiony.


Szkoły pragskie lamentują,

O Doktorze dowiadują;

Słysząc, że utopiony,

Żal ich nieukojony.


Dziatki małe narzekają,

Za nim w niebo poglądają,

Płaczą nauczyciela,

Wszystkich pocieszyciela.


O zły królu! kanonika

I świętego jałmużnika

Niewinnie utopiłeś,

I Pragę zasmuciłeś.


Zgasła świeca na ambonie,

Stracił się klejnot w Koronie;

Sieroty się pytają,

Gdzie ojca swego mają?


Już w niebie z Bogiem króluje,

Za nami tam oręduje,

Jest tam naszym Patronem,

I sławnym Opiekunem.


Niech doznamy twéj przyczyny,

Teraz i w śmierci godziny,

O nasz miły Patronie!

Nepomuceński Janie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików