O świętym Józefie

Szczęśliwy, kto sobie patrona

Józefa ma za opiekuna,

Niechaj się niczego nie boi,

Gdy święty Józef przy nim stoi,

Nie zginie.


Idźcie precz marności światowe,

Boście wy do zguby gotowe;

Już ja mam nad kanar słodszgo

Józefa opiekuna mego,

Przy sobie.


Ustąpcie szatańskie najazdy,

Przyzna to ze mną człowiek każdy,

że choćby i samo powstało

Piekło się na mnie zbuntowało,

Nie zginę.


Gdy mi jest Józef ulubiony

Obrańca od każdéj złéj strony;

Onci mię ze swojéj opieki

Nie puści i zginąć na wieki

Nie mogę.


Przeto cię upraszam serdecznie,

Józefie święty! bym bezpiecznie

Mógł mieć zgon i lekkie skonanie,

I grzechów moich skasowanie

Przy śmierci.


Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego

Stawić się wielce strszliwego,

Bądźże mi Józefie przy sądzie,

Kiedy mnie Bóg sądzić zasiędzie,

Patronem.


Odpędzaj precz nieprzyciela

Duszy méj, spraw oskarżyciela;

Kiedy mnie skarżyć, prześladować

Będzie chciał, chciejże mię ratować,

o Święty!


Józefie! oddal czarta złego,

A Boga na mnie zagniewanego

Przejednaj, o co cię serdecznie

Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie

Królować.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików