O świętym Mikołaju

Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju,

Gdy w wszystkie niebieskie tryumfy do górnego kraju

Otwarta droga; kto się do Boga

Uda przez niego, dojdzie wiecznego

Portu szczęśliwości.


Wielkiemi, Patryarcho, cudy wsławiony na świecie,

Zdradzieckie widziawszy obłudy w niewinności kwiecie;

Wnet czynisz dobrze, gdy rzucasz szczodrze

Trzy bryły złota, ażeby cnota

Jaśniała przed niebem.


Młodzieńcom odebrane życie, niewinność, gdy widzi,

Mikołaj przywraca sowicie, tyrana zawstydzi,

Zrąbanych sztuki dla swéj nauki

Prawdziwéj wiary, Bogu ofiary,

Wolny przystęp czyni.


Kto tylko do jego opieki uda się serdecznie,

Ten nigdy nie zginie na wieki, żyć może bezpiecznie;

Przy jego pieczy w każdéj mu rzeczy

Szkoda się wróci, on zabezpieczy,

Obroni od złego.


Do ciebie, cnót obrońco wielki, w dobytkach strażniku,

Z ufnością garnie się człek wszelki, sierót miłośniku;

Broń nas każdego przypadku złego,

Którzy do ciebie w każdéj potrzebie

Garniem się sieroty.


Ciebie Bóg obrał za Patrona wszelkiemu ludowi,

Wzywa cię każda strona świata, obcy i domowi,

Abyś w ich sprawie pomógł łaskawie,

Stawał w obronie, wielki Patronie,

Święty Mikołaju!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików