Pan łaskę słabym dał

Pan łaskę słabym dał

I pokornym dom w mieście Swym

On mrok zamienia w dzień

Uświęceniem jest martwych ciał


Bo Pan wybawieniem jest

Wodą pośród skał

Światłem w ciemną noc

Bo Pan wybawieniem jest

Sam wykupił nas

I pokonał śmierć


Bóg Ojcem naszym jest

Syna Swego dał, stworzył świat

Wiatr wieje dokąd chce

Jezus łączy nas w ciało swe


Bo Pan wybawieniem jest

Wodą pośród skał

Światłem w ciemną noc

Bo Pan wybawieniem jest

Sam wykupił nas

I pokonał śmierć

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików