Pan nasz wielki jest

Pan nasz wielki jest

niech brzmi Mu pieśń chwały

Pan nasz dobry jest, błogosław duszo Mu


Łaskawy, dobry jest Pan nasz

Pan i niepojęty w miłości swej

Na wieki Jego sprawiedliwość trwa

Błogosławmy Jego Imię


Do wszystkich, którzy wzywają Go

On w łasce Swojej przybliża się

Królestwo Jego na wieki trwa

Błogosławmy Jego Imię

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików