Panie chcę wielbić Cię

Panie chcę wielbić Cię, sławić wśród narodów

Będę śpiewem chwalić Cię przed ludźmi

Miłości Twej moc, wyższa niż niebiosa

A wierność Twa sięga, aż do gwiazd

Wywyższony bądź Boże nad niebiosa

Niech chwała Twa napełnia cały świat

Wywyższony bądź Boże nad niebiosa

Niech chwała Twa napełnia cały świat

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików