Po prostu z Jezusem żyć

Wśród tylu trosk mieć marzeń czas

A kłamstwem nie plamić swoich ust


Po prostu z Jezusem żyć

Zwyczajnie bez wielkich słów

Każdy dzień powierzać Mu

Stale przy Nim być


Miłość do ludzi czerpać Zeń

Dobrocią koić wszelki ból


Po prostu z Jezusem żyć

Zwyczajnie bez wielkich słów

Każdy dzień powierzać Mu

Stale przy Nim być


Szczęściem radosnych cieszyć się

A krzywdą smutnych przejąć się


Po prostu z Jezusem żyć

Zwyczajnie bez wielkich słów

Każdy dzień powierzać Mu

Stale przy Nim być


Mocno uścisnąć bratnią dłoń

Każdemu w oczy spojrzeć móc


Po prostu z Jezusem żyć

Zwyczajnie bez wielkich słów

Każdy dzień powierzać Mu

Stale przy Nim być

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików