Podaj rękę swemu bratu

Podaj rękę swemu bratu

Niech nikt nie czuje się sam

Chrystus przyszedł pokój dać światu

i ten pokój zostawia nam

Podaj rękę swojej siostrze

Niechaj nikt nie czuje się sam

Chrystus przyszedł pokój dać światu

i ten pokój zostawia nam


Jesteś Panie chlebem życia

Jako pokarm dajesz się nam

I zaprawdę ten kto wierzy w Ciebie

Życie wieczne ma


Chcemy Panie naszym braciom

Twoją miłość i pokój dać

Aby wszyscy ludzie poznawali

Uczniów Twoich w nas

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików