Jezu Chryste Panie miły

Jezu Chryste Panie miły,

Baranku bardzo cierpliwy;

Wzniosłeś na krzyż ręce swoje

Za niesprawiedliwość moję.


Płacz Go człowiecze mizerny,

Patrząc, jak jest miłosierny:

Jezus na krzyżu umiera,

Słońce jasność swą zawiera.


Pan wyrzekł ostatnie słowa,

Zwisła mu z ramienia głowa;

Matka pod nim frasobliwa,

Stoi prawie ledwo żywa.


Zasłona się popadała,

Ziemia rwie się, ryczy skała,

Setnik woła: Syn to Boży!

Tłuszcza wierząc, sobą trwoży.


Nakoniec mu bok przebito,

Krew płynie z wodą obfito;

My się dziś zalejmy łzami,

Jezu zmiłuj się nad nami!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików