Rozmyślajmy dziś, wierne chrześciany

Rozmyślajmy dziś, wierne chrześciany,

Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany,

Od poimania nie miał odpocznienia

Aż do skonania.


Najprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie,

Tam Judasz zdrajca dał był żydom znamię:

Oto żydowie mego Mistrza macie,

Tegoż imajcie.


Wnet się rzucili, jako lwi okrutni,

Apostołowie od niego uciekli.

Tak z wielkim pędem wiedzion do Annasza,

Pociecha nasza.


Pierwszéj godziny przed Piłatem stawion,

Niesprawiedliwie od żydów oskarżon.

Rozkazał Połat, aby był biczowan,

Ten niebieski Pan.


Krzyknęli wszyscy o godzinie trzeciéj:

Nie chcemy krzywdy daléj cierpeć takiéj!

Niechaj na krzyżu swój żywot położy

Tento Syn Boży.


Z ostrego ciernia koronę uwili,

Naszemu Panu na głowę wtłoczyli;

Naśmiewając się przed Nim poklękali,

Królem go zwali.


Szedł z krzyżem z miasta Pan szóstéj godziny,

Żydowie z niego odzienie złożyli;

Potem go na krzyż okrutnie przybili,

Octem poili.


Polecił Ducha Bogu Ojcu w ręce,

Wołając, umarł; Zaćmiło się słońce,

Ziemia się trzęsła dziewiątéj godziny,

Nie bez przyczyny.


Zstąpił do piekłów mocą swego bóstwa,

Tamże wybawił Ojców świętych z jeństwa.

Ciała umarłych z grobów powstawały,

Widzieć się dały.


Nikodem z Józefem proźby uczynili,

By ciało z krzyża bezpiecznie zdjąć mogli.

Piłat ich proźbie we wszystkim przebaczył

Bo tak Bóg raczył.


Czasów nieszpornych był z krzyża zdejmowan

Przez swoje sługi wszego stworzenia Pan.

Matuchna Jego ciało piastowała,

rzewnie płakała.


Drogim balsamem Ciało namazali,

A z nabożeństwem w syndon uwinęli,

W grób je ostatniéj godziny złożyli,

Płacz uczynili.


Płaczmyż téż dzisiaj, wierne chrześciany,

Dziękując Panu za najdroższe rany,

Iż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć

Chcąc nas sobie mieć.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików