Wisi na krzyżu

Wisi na krzyżu Pan Stwórca niebia,

Płakać za grzechy człowiecze trzeba.

Ach, ach! na krzyżu umiera,

Jezus oczy swe zawiera.


Najświętsze członki i wszystko ciało,

Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.

Ach, ach! dla ciebie człowiecze

Z boku krew Jezusa ciecze.


Ostrą koroną skronie zranione,

Język zapiekły i usta spragnione,

Ach, ach! dla mojéj swawoli

Jezus umiera i boli.


Woła i kona, łzy z oczu leje,

Pod krzyżem Matka bolesna mdleje,

Ach, ach! sprosne złości moje

Sprawiły te niepokoje.


Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,

Życia świętego sposób mi podaj.

Ach, ach! tu kres złości moich,

Przy nogach przybitych Twoich.


Tu z Magdaleną będę pokutować,

I za me grzechy serdecznie żałować,

Ach, ach! zmiłuj się nademną,

Uczyń miłosierdzie ze mną.


Rozbrat obłudny święcieć wypowiadam,

Grzechów się moich szczerze wyspowiadam.

Ach, ach! serdecznie żałuję,

Bo Cię Boże mój miłuję.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików