Powróci Pan Alleluja

Powróci Pan, Alleluja (2x)

Czyś gotów jest, gdy przyjdzie On

Alleluja, Alleluja


Czyś gotów jest, gdy przyjdzie On (2x)

Jeśliś jest gotów, weźmie Cię

Alleluja, Alleluja


Jeśliś jest gotów, weźmie Cię (2x)

I będziesz z Nim królować tam

Alleluja, Alleluja


I będziesz z Nim królować tam (2x)

A radość wiecznie będzie trwać

Alleluja, Alleluja


A radość wiecznie będzie trwać (2x)

I wszyscy śpiewać będą tam

Alleluja, Alleluja

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików