Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu

Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu

Że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat

Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy

I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas


Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż

Jezus cierpiał za mnie (2x)


Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł

I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat

Błogosławiony, ten kto wierzy, choć nie widział

Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył


Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż

Jezus cierpiał za mnie (2x)

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików