Prowadź mnie przez cały dzień

Prowadź mnie przez cały dzień

O to dzisiaj modlę się

Prowadź mnie bym pokusom oparł się

Prowadź mnie przez całą noc

Niech Twój blask przyświeca mi

Twoją wolę wypełniać zawszę chcę

Choć upadłem nisko w grzech

Jednak Jezus spostrzegł mnie

Przebaczył wszystkie przewinienia moje

Teraz widzę Jego twarz

Potrzebuję Jego łask

On prowadził ścieżką, którą wybrał sam


Bóg miłuje wszystkich nas

Jedynego Syna dał

Na krzyżu zmarł, by nam zbawienie dać

Jemu dziś zaufać chciej

On poniesie brzemię twe

On potęgę Swą objawi w życiu twym

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików