Przez wiele lat szukałem szczęścia

Przez wiele lat szukałem szczęścia w życiu mym

O Bogu i Golgocie, nie wiedziałem nic

Tak zmarnowałem życie, wciąż błąkając się

Aż Bóg mnie znalazł i jak dziecię powiódł swe


Dzień to był najpiękniejszy, który Bóg mi dał

Gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał (2x)


Radości złudne i roskosze w świecie tym

Cześć, sława - te pokoju nie przyniosły mi

Szukałem szczęścia dniem i nocą w życiu mym

Aż Pana ja znalazłem, z Nim wieść chcę me dni


Dzień to był najpiękniejszy, który Bóg mi dał

Gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał (2x)


Już życie pełne szczęścia i radości mam

Pan pokój Swój w me niespokojne serce wlał

Gdy spojrzę wstecz, na wszystko co przeżyłem tam

To wiem, że Jezus mi prawdziwe szczęście dał


Dzień to był najpiękniejszy, który Bóg mi dał

Gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał (2x)

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików