Przyjacielu pytam mile

Przyjacielu pytam mile, skąd Twe troski, powiedz mi

Co Cię dręczą każdą chwilę, od rana aż do nocy


Ach odłuż to, brzemię ciężkie

Które długo dręczyło Cię

Jezus pokój Ci daruje

Krew Swą dał za Ciebie i mnie


Wczoraj żyłeś tak szczęśliwie, dzisiaj radość prysła już

Przeto proszę Ciebie tkliwie, u nóg Zbawcy boleść złóż


Ach odłuż to, brzemię ciężkie

Które długo dręczyło Cię

Jezus pokój Ci daruje

Krew Swą dał za Ciebie i mnie


Czyż to nie sprawiły grzechy, że tak smutno w sercu Twym

Z nikąd pokoju, pociechy, przyjacielu źle Ci z tym


Ach odłuż to, brzemię ciężkie

Które długo dręczyło Cię

Jezus pokój Ci daruje

Krew Swą dał za Ciebie i mnie

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików