Rozpal ogień Panie

Rozpal ogień Panie w moim sercu już

Niech jasno płonie, chwaląc Ciebie wciąż

Wszystko co posiadam, jest własnością Twą

Niech mnie Twe ręce mocno objąć chcą


Tyś źródłem życia i radości mej

Przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się

Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg

Jezu, mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg


Zechciej nas odgrodzić od działania zła

Niech da mi pokój mocna ręka Twa!

W ciemność świata tego gwiazdą Swą mi świeć!

Bądź przy mnie Panie, nie oddalaj się!


Tyś źródłem życia i radości mej

Przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się

Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg

Jezu, mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg


Wieczne światło Boże wnet zaświeci mi

Nie trać nadziei, duszo światło lśni!

Ucisz narzekania, gdy usłyszysz pieśń!

Patrz już nadchodzi! Śpiesz go witać śpiesz!


Tyś źródłem życia i radości mej

Przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się

Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg

Jezu, mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików