Skałą i Zbawieniem

Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus

Nade mną Jego miłość lśni

Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus

Nade mną Jego miłość lśni

Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus

Nade mną Jego miłość lśni

Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan


Kocham Go więcej z każdym dniem

Chcę w Jego Słowie zawsze trwać

Kocham Go więcej z każdym dniem

Chcę w Jego Słowie zawsze trwać

Kocham Go więcej z każdym dniem

Chcę w Jego Słowie zawsze trwać

I Tobie swą miłość chcę dać

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików