Spójrz na ptaki niebieskie

Spójrz na ptaki niebieskie

Które karmi nasz Bóg

Czy nie jeste czym wiecej od nich tu

Nie troszczysz się o zycie swe

Co jeść będziesz, co pić

Wie Twój Ojciec najlepiej, co dać ci


Szukaj najpierw Królestwa

W którym jest Jezus, Bóg

A otrzymasz zapłatę za swój trud

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików