Straszliwego Majestatu Panie

Straszliwego Majestatu Panie!

Za me grzechy płakać łez nie stanie:

Jam stworzenie Twe wyrodne,

Świętych oczu Twych niegodne,

Twój Majestat nieskończony,

Przed którym klękają trony,

Obraziłem!


Nie śmiem oczu podnieść z publikanem,

Ale sprawa z bardzo dobrym Panem:

Skoro w oczach łzy obaczy,

Wszystko mi darować raczy;

Lecz ztąd w sercu większa rana,

Żem tak łaskawego Pana

Śmiał obrazić!


Kto da oczom łez obfite rzeki!

Trzeba bowiem płakać całe wieki;

Żem wiecznego Baoga mego

Za moment czegość marnego,

Ja grzesznik zapamiętały

Pana wiekuistéj chwały,

Śmiał znieważyć!


Nędzny prochu! na coś się odważył?

Stwórcęś swego haniebnie znieważył;

Wieszli co jest grzech przeklęty?

Słuchaj co rzekł Paweł święty:

Każde przestępstwo mandatu

Jest zniewagą majestatu

Najwyższego!


Bym był zepchnion na bezdno piekielne

I tam gorzał za grzechy śmiertelne,

Całą wieczność gorząc srodze,

Już téj krzywdy nie nagrodzę,

Chyba, że mi sam daruje,

Na wieki nie powetuje

Téj zniewagi!


O! nad wieczność i ogień piekielny,

Straszliwszyś mi jest grzechu śmiertleny:

Zadość tobie nie uczynię

W owéj ognistéj dolinie,

Chyba dla krwi Syna swego

Odpuści dług grzechu mego,

Bóg łaskawy!


Jakoż ufam, że mój grzech wyznany

Przez najświętsze Jezu Twoje rany

Zgładzisz z dobroci Twéj wiecznie,

Gdy za niego, ach serdecznie!

Płakać będę z wielkim wstydem,

Mówiąc pokornie z Dawidem:

Ach zgrzeszyłem!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików