Tyś Opoką moją dziś

Tyś Opoką moją dziś

Nie będą ludzie źli

Przeszkodą w życiu mi


Ja swą pomoc w Tobie mam

Nie jestem przecież sam

Bo ze mną jesteś Ty


W Swoim Słowie codziennie mówisz

Jak należy żyć

Którą drogę mam obrać, Panie

Żeby z Tobą być


Nic nie oddziela mnie

Od miłości Twej

Oprócz grzechów mych


Tam, na krzyżu, za mnie zmarł

Zbawiciel mój i Pan

Abym życie miał


W Swoim Słowie codziennie mówisz

Jak należy żyć

Którą drogę mam obrać, Panie

Żeby z Tobą być


Ja swą pomoc w Tobie mam

Nie jestem przecież sam

Bo ze mną jesteś Ty

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików