W mojej pamięci

W mojej pamięci na zawsze się wrył

Cudny, wspaniały ten dzień

Gdy na rozdrożu, w ciemności, bez sił

Zbawcę spotkałem wśród mgieł

Jakiż On wierny przyjaciel i Pan

Zaraz wyciągnął Swą dłoń

Jezus Zbawiciel, mój Pan, moje życie

Już zgubna nie grozi mi toń


Niebiański blask wypełnił duszę mą

Gdy Chrystus Pan mnie obmył Swoją Krwią

Zgładzone grzechy me, kary już nie lękam się

Niebiański blask wypełnił duszę mą


Z Ducha zrodzony, do życia wśród chwał

Z grzechu zwolniony przez krzyż

Z żywą nadzieją, że w niebie mam dział

Zdążam do domu hen wzwyż

Wciąż wspominając pamiętny ten dzień

Który tak wiele dał mi

Gdy na rozstaju, mój Jezus do raju

Z miłością otworzył mi drzwi


Niebiański blask wypełnił duszę mą

Gdy Chrystus Pan mnie obmył Swoją Krwią

Zgładzone grzechy me, kary już nie lękam się

Niebiański blask wypełnił duszę mą

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików