Wiele lat błądziłem w świecie sam

Wiele lat błądziłem w świecie sam

Nic nie dbając, że na krzyżu Pan

Za me grzechy swoje życie dał, na Golgocie


Tam za grzechy moje Chrystus zmarł

Tam dostałem darmo życia dar

Tam miłości mnie owionął żar, na Golgocie


Biblia mi odkryła grzechy me

Kiedym był już na przepaści dnie

Wtedy w skruchy łzach udałem się, na Golgotę


Tam za grzechy moje Chrystus zmarł

Tam dostałem darmo życia dar

Tam miłości mnie owionął żar, na Golgocie


Teraz wiem, że Jezus Zbawił mnie

Królem swoim Go nazywać śmiem

Dusza moja ciągle śpiewać chce, o Golgocie


Tam za grzechy moje Chrystus zmarł

Tam dostałem darmo życia dar

Tam miłości mnie owionął żar, na Golgocie

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików