Alleluja! Jezus żyje

Alleluja! Jezus żyje!

Już Go dłużej grób nie kryje,

W którym trzy dni spoczywał.


Alleluja! Przezwyciężył

Już Jezus grzech, co nas więził

W tej haniebnej niewoli.


Alleluja! Tryumfuje

Prawda, a fałsz ustępuje

Z ziemi oswobodzonej.


Alleluja! Złość zgromiona

A niewinność wyniesiona

Odzyskała swe prawa.


Alleluja! Zmartwychwstały

Jest nam zastaw wiecznej chwały,

Co nam krwawo wyjednał.


Alleluja! I my wiemy,

Iż też z grobów powstaniemy

Jak nasz powstał Zbawiciel.


Wdzięcznem sercem, Alleluja

Zaśpiewajmy: Alleluja

Zbawcy zmartwychwstałemu.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików