Bóg nasz wszechmogący, Zmartwychwstał

Bóg nasz wszechmogący, Zmartwychwstał z swej mocy,

Cześć, chwałę Jemu dajmy, A wesoło śpiewajmy:

Panie Boże nasz!


Trzy dni leżał w grobie, Wprzód dał przebóść sobie

Bok, ręce, nogi obie Na zbawienie tobie,

Grzeszny człowiecze!


Moc djabelską skruszył, Nad piekłem zwyciężył;

Z tak wielkiej miłości Przyjm nas do radości,

Panie Boże nasz!


Tyś Jezu zmartwychwstał Nam przykład zaniechał,

Że mamy zmartwychwstawać, Wszyscy z Tobą królować,

Panie Boże nasz!


Jezu Chryste, Panie! Słuchaj na wołanie

Nas grzesznych chrześcijan Dla Twoich świętych ran,

Panie Boże nasz!


Synu Maryi Panny, Odpuść nasze winy,

Panie Jezu Chryste, Któryś wstał zaiste,

Panie Boże nasz!


Odpuść nasze złości, Wszystkie nieprawości,

Zachowaj na tym świecie Kościół święty w jednocie,

Panie Boże nasz!


O Królu niebieski! Wysłysz Twój lud ziemski,

Wyrwij nas z tej biedy, Daj nam dobro wszędy,

Panie Boże nasz!


Wysłysz nasze głosy, Daj spokojne czasy;

Lud Twój nie przestanie, Chwalić Ciebie wiecznie,

Panie Boże nasz!


O Klucznico nieba, Cię prosić potrzeba!

Gdyż będziem umierać, Racz nam nie zawierać

Królestwa Twego.


Łaska Boża wielka Wybawiła z piekła

Potomstwo Adamowe. Dziękują narodowie,

Tobie Boże nasz!


Królowo niebieska! O Różyczko rajska!

Proś za nas kochanego Jezusa Syna Twego,

Pana naszego!


Wszyscy święci proście, Nam dopomagajcie,

Byśmy z wami być mogli, Jezusa uwielbiali

Na wieki w niebie.


My w tym domie Bożym Radujmy się razem,

Że Jezus zmartwychpowstał, A nam swoję łaskę dał,

Pan Bóg, Zbawca nasz!


Do Ciebie wołamy, O łaskę żebrzemy,

Panie Jezu Chryste, Któryś wstał zaiste,

Panie Boże nasz!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików