Chrystus Pan zmartwychwstał

Chrystus Pan zmartwychwstał,

Zwycięstwo otrzymał;

Bo zburzył śmierć srogą

Swoją śmiercią drogą. Alleluja.


Zwalczył czarta złego

I starł głowę jego,

Człowieka grzesznego

Wydarł z mocy jego. Alleluja.


Grzech srodze poraził,

A moc jego skaził,

Żywot nasz naprawił,

To z łaski Swej sprawił. Alleluja.


O Chryste, nasz Panie!

Przez Twe zmartwychwstanie,

Daj nam z grzechów powstać,

Łaski Twojej dostać. Alleluja.


A gdy żywot minie,

Daj w wiecznej krainie

Widzieć Ojca swego,

Boga Wszechmocnego. Alleluja.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików