Dnia tego świętego Wielkanocnego

Dnia tego świętego Wielkanocnego,

Wszystkie stworzenie chwal Syna Bożego,


Który w Wielki Piątek za nas cierpiał,

Chcąc, by nas przy sobie w Swojem Królestwie miał.


Oto już zmartwychwstał, jako nam przed tem powiedział,

Ojce święte od dawna jęte


Z mocy szatańskiej wybawił. Dobrze o nas radził,

Swą śmiercią naszą śmierć zgładził,


Aby nas niewinną męką do chwały Swej doprowadził;

Oby nas po tym mizernym świecie do chwały Swej przyjąć raczył.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików