Dzień ten jest pełen wesela

Dzień ten jest pełen wesela,

Gdy naszego Zbawiciela

Po śmierci żywym widzimy,

A z Nim wiecznie żyć będziemy.


On umarł, abyśmy żyli,

On zniósł, cośmy zasłużyli;

Lecz gdy życie za nas łożył,

Mocą Boską znowu ożył.


Dotrzymał więc, co obiecał,

Gdy Swym w wierze stać zalecał:

Ja wydan grzesznym zostanę,

Lecz zaś w trzech dniach zmartwychwstanę.


Ja żyję i wy żyć będziecie,

Żyć, na wieki nie umrzecie;

Te Jezusa przyrzeczenia

Spełnią się też bez wątpienia.


Dzięki Bogu! Ja w mym grobie

Krótko tylko spocznę sobie;

Potem zaś z niego powstanę,

Cząstkę z Jezusem dostanę.


Ze mną mych przyjaciół grono

Weźmie Pan na Swoje łono,

Tam się płacz i śmierć zakończy,

Bóg nas z sobą wiecznie złączy.


Ja się już śmierci nie boję,

Jam jest, Panie, dziecię Twoje,

Tyś mi ojcem litościwym,

Wzbudzisz mnie też z grobu żywym.


Niech tylko stały w mej wierze,

Niech Ci zawsze służę szczerze;

Wtenczas mogę bez lękania

Wspomnieć na dzień zmartwychwstania.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików