Jak Pan ślubował, tak dopełnił ślubów

Jak Pan ślubował, tak dopełnił ślubów.

Zabrzmiały harfy Serafów, Cherubów.

— Spiewaj pieśń nową Chrystusa Kościele!

Pan wiele czynił, a uczynił wiele,

dla ziemi cierpiał, w grobie się położył,

z martwych znów ożył.


Dobrze Pan mówił: Grobem mi Golgata,

lecz moje państwo nie jest z tego świata;

umrę, a wstanę potęgą wszechwładną,

a z mieczem w ręku czaty na twarz padną,

a nie uwierzą, aż sam w mej osobie

stanę na grobie.


Stanął, i groby w koło niego pękły,

i ziemie drżały i odchłanie jękły,

stanął — i z dziwu stanęła natura,

On, przez którego Jairowa córa

i Łazarz powstał z nieprzebytej nocy,

wstał o swej mocy.


Jakoś ty powstał, tak w Twe imię Panie !

kto legł w Twej prawdzie, w Twej światłości wstanie,

śmierci zwycięzcy otoczą Cię w bieli,

dziedzice życia życie będą mieli;

bo sameś Chryste! że jest życie w grobie,

ziścił na sobie.


Ciebie więc proszą dzieci Twe z pokorą:

Co w pocie sieją, niech u Ciebie zbiorą!

Których noc ciśnie, tym niechaj zadnieje!

Niech tam wypocznie, kto tu w trudach mdleje.

Przez Twoje światło, mękę, zmartwychwstanie,

prosim Cię Panie!


Racz tych co błądzą prawdą Twą kierować,

co walczą mężnie do zwycięztwa prowadź,

burzą miotanych w port przyjmij bezpieczny,

za grobem śmierci daj nam żywot wieczny!

Przez Twoję prawdę, śmierć i zmartwychwstanie

uczyń to Panie!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików