Jezu na krzyżu rozpięty

Jezu na krzyżu rozpięty,

Gdyś oddał Ducha Twego,

Tedy byłeś z krzyża zdjęty

A do grobu nowego

Od nieprzyjaciół Twych złożony,

Z któregoś Ty uwielbiony,

Dnia trzeciego zmartwychwstał.


Otóż my z wielkiej radości

I miłości ku Tobie

Stawamy w Twej obecności

Przy Twoim świętym grobie

Ażebyśmy chwalebnego

Zmartwychwstania Twojego

Obchodzili pamiątkę.


Przez Twe święte zmartwychwstanie,

Pokornie Cię prosimy,

Jezu, Zbawicielu, Panie!

Niech i my powstaniemy,

Z grobu naszych nieprawości,

Abyśmy w świątobliwości

Tobie tylko służyli.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików