Jezus przeszedł smutne drogi

Jezus przeszedł smutne drogi

Przez śmierć nędzną w lepsze życie,

Szedł przed nami jak Wódz srogi,

By nas wywiódł należycie;

Mężnie bronił dobro czyje,

Szczęście dla nas, Jezus żyje!


Wieczna cząstka Jego z chwałą

W owym lepszym życia stanie

Szczęśliwość jest wiecznie trwałą,

Którąś Mu dał, wieczny Panie!

Używa on swobód cnoty,

Nie zna nigdy, co kłopoty.


Wiecznej cięży karze dusza,

Lubo nas śmierć gnębi śmiało;

Wieczny duch, co w nas porusza,

W grób się wali tylko ciało;

Na zepsucie się po trochu

Idzie w ziemię proch do prochu.


Tobie, Ojcze, w mej chorobie,

Poświęcić się wdzięczny muszę;

Niech me ciało spocznie w grobie,

Ty do Siebie wzniesiesz duszę;

Kędy same dźwięków pienia

Rozlegają się wielbienia.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików