Królowo nieba, Panno Maryo

Królowo nieba, Panno Maryo!

Wesel się, raduj się, Alle-Alleluja.

Już przeminęły smutki, boleści,

Któreś uczuła przy Syna śmierci.


Ten, któregoś Ty, Panno nosiła,

Ubogo w stajni kiedyś zrodziła,

Ten już zmartwychwstał, ciesz się, Marya!

Chrystus Pan żyje, Alle-Alleluja.


Matko litości, proś za nas Boga,

Gdy nam dolega smutek i trwoga;

Proś, a stanie się, Matko miłości,

Że zmartwychwstaniem z swych nieprawości.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików