Nie zna śmierci Pan żywota

Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jéj wrota;

rozerwała grobu pęta ręka święta. Alleluja.


Adamie, twój dług spłacony, okup ludzi dokończony;

wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. Alleluja.


Nie skarby, jakiemi płaci; Wszystko, co mógł stracić – traci,

Całą dla nas Krew Swą sączy, Dzieło kączy. Alleluja.


Próżno, żołnierze, strzeżecie, w tym grobie Go nie znajdziecie;

wstał, przeniknął sklepu mury, Bóg natury. Alleluja.


On znowu na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię.

Jak drogo dzisiaj przybrana, kosztem Pana! Alleluja.


Przez Twe święte zmartwychwstanie, z grzechów powstać daj nam, Panie,

potem z Tobą królowanie. Alleluja, Alleluja.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików