Otrzyjcie już łzy płaczący

Otrzyjcie już łzy płaczący,

Żale z serca wyzujcie.

Wszyscy w Chrystusa wierzący

Weselcie się, radujcie,

Bo zmartwychwstał samowładnie,

Jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Darmo kamień wagi wielkiéj

Żydzi na grób wtłoczyli.

Darmo dla pewności wszelkiéj

Zbrojnéj straży użyli.

Na nic straż, pieczęć i skała

Nad grobem Pana się zdała.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Bóg wszechmocny, Bóg natury,

Wyższy nad wszystkie twory,

Wstaje z grobu, kruszy mury,

Nie ma żadnéj zapory;

Zdjęta trwogą straż upada

I prawie sobą nie włada.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Salome i dwie Maryje

W grobie czasu rannego

Słyszały głos: "Pan wasz żyje,

Tu tylko odzież jego;

Idźcie i to wszystko, coście

Widziały, uczniom ogłoście".

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Niewiasty te się z nadziei

Widzenia Pana cieszą,

I zaraz do Galilei

Z nowiną słodką śpieszą;

Oznajmują, co widziały,

Co im mówił Anioł biały.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Do Emaus dwaj uczniowie

idący, smutni srodze.

Zatopieni z Nim w rozmowie,

nie poznali Go w drodze,

Aż gdy chleb im błogosławił

i tak zdumionych zostawił.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Także Pan i Magdalenie

żywy widzieć się daje,

Która słodkie to widzenie

głośno wszędzie wyznaje:

Jezus zmartwychwstał prawdziwie,

który cierpiał był zelżywie.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Bądźmy przeto zapewnieni,

że choć wszyscy pomrzemy,

Z grobu kiedyś obudzeni,

także zmartwychwstaniemy,

I że potem już bezpiecznie

z Bogiem żyć będziemy wiecznie.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Że Chrystus spod mocy czarta

plemię dobył Adama

I przez Zbawcę nam otwarta

stoi do nieba brama,

Przez którą z otchłań ciemności

zawiódł rzesze do jasności.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.


Jezu Chryste, dobry Panie!

Ciebie kornie prosimy:

Niech przez Twoje zmartwychwstanie,

gdy i my powstaniemy,

Z wybranymi Twymi w niebie

wiecznie oglądamy Ciebie.

Alleluja, alleluja!

Niechaj zabrzmi: Alleluja.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików