Pan Jezus Chrystus wstał zmartwych

Pan Jezus Chrystus wstał zmartwych, Alleluja!

Ku pociesze ludzi grzesznych, Alleluja!


On dla nas śmierć gorzką podjął, Alleluja!

By od nas śmierć wieczną odjął. Alleluja.


Do grobu Marje poszły, Alleluja!

Drogie maście z sobą niosły. Alleluja!


I Anioła tam ujrzały, Alleluja!

Od niego radość słyszały. Alleluja!


Cieszył je, by się nie bały, Alleluja!

W Galilei Go szukały. Alleluja!


Mówił: "Uczniom oznajmijcie, Alleluja!

Król chwały wstał rzeczywiście. Alleluja!


Zmartwychwstał w dzień Wielkanocny, Alleluja!

Bądź pochwalon, Boże mocny, Alleluja!


Co z Ojcem, z Duchem społecznie, Alleluja!

Królujesz, Boże, w wiek wiecznie. Alleluja!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików