Przez Twoje święte zmartwychwstanie

Przez Twoje święte zmartwychpowstanie,

Boże Synu odpuść nam nasze zgrzeszenie:

Wierzymy żeś zmartwychpowstał,

Żywoteś nasz naprawił,

Śmierci wiecznéj nas zbawił.

Swoję świętą moc zjawił.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików