Radujmy się

Radujmy się, weselmy się! Już djabeł zwyciężony;

Dnia trzeciego z grobu swego wstał Chrystus uwielbiony.


Już potrzeba, by do nieba szczerze nas każdy dążył,

Gdyż Pan miły piekła siły i śmierć śmiercią pogrążył.


Wychwalajcie, cześć dawajcie, niech opowie świat cały,

Co z litości i z miłości nam uczynił Pan chwały.


Dzięki, pienie, wysławienie Bogu miłosiernemu,

Barankowi, Chrytusowi chwałą uwielbionemu.


Bądź, o Panie, na żądanie kiedyś nam zmartwychwstaniem,

Niech z Twej mocy, z śmierci nocy, uwielbieni powstaniem.


Teraz Ciebie, Boga w niebie, Ojcem nazwać możemy,

I zbawienie, uwolnienie z grzechów odnosimy.


Wszystkich ludzi Bóg obudzi, bać się śmierci nie mamy,

Gdyż społecznie Boga wiecznie z Jezusem oglądamy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików