Wesel się, Królowo rajska

Wesel się, Królowo rajska, Panno Maryja,

Bo już wszelka boleść przeszła, Alleluja,

Módl sie za nami Maryja.


Którego żywot Twój nosił, Panno Maryja,

Ten nas już wszystkich wykupił, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Bo już prawdziwie zmartwychwstał, Panno Maryja,

Jako przedtem opowiadał, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


O Panno, módl się za nami, Panno Maryja,

Byśmy z Nim zmartwychpowstali, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Trzy Maryje rano poszły, Panno Maryja,

Drogie maści z sobą niosły, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Chciały pomazać Chrystusa, Panno Maryja,

Zbawiciela wszego świata, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Gdy otwarty grób ujżrzały,Panno Maryja,

W którym mówił Anioł biały, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Maryje nie lękajcie się, Panno Maryja,

Chrystusa tu nie znajdziecie,Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Powiedzcież to zwolennikom,Panno Maryja,

Że powstał Pan na wiek wieków, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


A do Galilei idźcie, Panno Maryja,

Tamci Go żywo ujżrzycie, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Magdalenie się ukazał, Panno Maryja,

Którą przed tem umiłował, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.


Potém wszystkim Zwolennikom, Panno Maryja,

Pokój wieczny daje i nam, Alleluja.

Módl sie za nami Maryja.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików