Wesel się, ludu strapiony

Wesel się, ludu strapiony

Bo dziś został pocieszony

Zmartwychwstał Zbawca Nasz Pan

Syn Boży z nieba nam dan.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.


Co tak srodze cierpiał za nas

Co na krzyżu umarł dla nas

Dziś zmartwychwstał uroczyście

Aby nam rządził wieczyście.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.


I Ty Matko coś płakała,

Coś pod krzyżem Syna stała

Dziś wesel się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

Alleluja, Alleluja, Alleluja.


I wy trwożliwi Uczniowie

Zbliżcie się ku świętej Głowie

Weselcie się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików