Witaj dniu święty żądany

Witaj dniu święty żądany!

Na wszystek świat zawołany;

Gdy Pan piekło burząc wstaje,

zwyciężca nieba dostaje.


Oto gdy sie Pan odradza,

wszystek się z Nim świat odmładza;

Wszystko z Panem swym stworzenie

ma swych darów przywrócenie.


Gdy Pan bowiem tryumfuje,

każda się rzecz z Nim raduje;

drzewo liściem, kwieciem trawa,

Chwały Pańskiej moc wyznawa.


Gdy piekielne prawo znosi,

a w niebo się Pan podnosi,

wszystko Panu chwałę daje,

okrąg nieba, ziemskie kraje.


Bóg co był ukrzyżowany,

wszędzie za króla przyznany,

a wszystko Stwórcy stworzenie

daje pokłon, modły, pienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików