Złóżcie troski żałujący

Złóżcie troski żałujący Chrystusa umarłego!

Otrzyjcie już łzy roniący! Mamy Zmartwychwstałego.

Tysiącznych pociech przyczyna, ogłoszona jest nowina

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały:

że Chrystus w chwały ozdobie żyje już zmartwychwstały.

Stąd pociechy, stąd radości, ustąpcie wszelkie żałości.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Chrystusowe zmartwychwstanie i miłość wielka Pana,

zapaliły pożądanie Piotra, a bardziéj Jana:

że jak w życiu był najszczerszy, tak do grobu przyszedł pierwszy.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Piotr i Jan już przeświadczeni gdy od grobu bieżeli,

doświadczeniem upewnieni innym opowiedzieli:

jako grób znaleźli pusty, a w nim pogrzebowe chusty.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Aniołowie, co świadkami tego tryumfu byli,

głosząc Go przed niewiastami, "W grób tam wnijdźcie", mówili;

"Patrzcie, wszak tu był złożony, tu kamieniem przywalony".

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Magdalena wzwyczajona szukać Pana swojego,

raz i drugi w grób schylona patrzy Zmartwychwstałego.

Płakać jednak nie przestaje, dotąd że żyw nie uznaje,

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Zaczem w ogrodnika scenie Chrystus się pokazuje,

na pociechę Magdalenie, w niéj wszystkim oznajmuje:

że poległ dla ich zbawienia, zmartwychwstał dla podwyższenia.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Józefa z Arymatei grób się próżny zostaje,

Pan zaś uczniom w Galilei widomym się być daje.

Tam aby szli rozkazuje, że poprzedzi obiecuje.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Paweł, Łukasz świadectwami przyznają to swoimi,

że Chrystus zlanemu łzami Piotrowi, przed innymi,

pokazać się raczył w drodze, ciesząc strapionego srodze.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Uczniom także dwom idącym do Emaus strapionym,

przyłączył się gadającym o wypadku wiadomym:

którym Proroków widzenia, wykładał do zrozumienia.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Przymuszony na wieczerzą raczył Pan iść łaskawie,

łamiącemu chleb, już wierzą że zmartwychwstały w jawie:

Wątpliwość ich dziw oddala, oziembłe serca zapala.

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Ucieszeni z oglądania Pana najświętszéj twarzy,

spieszą do opowiadania że nie widmo się marzy,

lecz w istocie prawda szczera, zmartwychwstanie to popiera,

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


Gdy porządkiem powiadają co widzieli, słyszeli,

choć się drzwi nie otwierają, wpośród Pana ujrzeli:

Ten ukazywał im rany, cieszył wszystkich, żyw uznany,

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.


W dzień zmartwychwstania te dzieła są wiernym oznajmione,

łaska Chrystusa sprawiła że serca pocieszone,

które się z męki smuciły, tryumf wyśpiewują miły,

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików