Zmartwychwstał Chrystus chwalebnie

Zmartwychwstał Chrystus chwalebnie,

Który na krzyżu haniebnie

Między łotrami umierał.

Alleluja, Alleluja!


Weselmyż się i radujmy,

Wdzięcznem sercem wyśpiewujmy,

Bo Zbawiciel nasz zmartwychwstał.

Alleluja, Alleluja!


Za nas był zabity, zelżony,

Umarł srodze zamęczony,

Ale zmartwychwstał chwalebnie.

Alleluja, Alleluja!


Jak powiedział, dnia trzeciego

Wstał chwalebnie z grobu swego,

Śmiercią swoją śmierć zwyciężył.

Alleluja, Alleluja!


Przez Swoje drogie zasługi

Zgładził grzechów naszych długi

I żywot wieczny nam zjednał.

Alleluja, Alleluja!


Już śmierć nad Nim nie panuje,

Już z Ojcem Swoim króluje,

I miejsce dla nas gotuje.

Alleluja, Alleluja!


Gdzie On jest i my będziemy,

Jeśli wiernie uczynimy

Wszystko, czego nas nauczał.

Słowy, przykłady.


On umarł i my pomrzemy,

Ale znowu powstaniemy,

Wskrześ nas w dzień ostateczny

Boską mocą Swoją.


Śmierci się lękać nie trzeba,

Bo śmierć jest brama do nieba

Dla tych, którzy w Niego wierzą,

Czynią, co przykazał.


Powstańmyż więc z nieprawości,

Chodźmyż w żywota nowości,

Stawajmy się Chrystusowi

W cnotach podobnymi.


Chowajmy nauki Jego,

Bo do żywota wiecznego

Chrystus jest drogą i drzwiami:

On jest zmartwychwstanie.


Lecz nie ten, co mówi: Panie!,

Uwielbiony zmartwychwstanie,

Lecz kto wiernie czyni wolę

Ojca niebieskiego.


Przez chwalebne zmartwychwstanie

Prosimy Cię, Chryste Panie,

Daj na życie nowe powstać

Z grobu nieprawości.


Niech Cię kochamy serdecznie,

Niech Ci służymy statecznie,

Niech Tobie nucimy wiecznie:

Alleluja, Alleluja!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików