Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel

Alleluja!

Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel,

Dziś z grobu swego powstawa,

Chrystus, nas grzesznych Wybawiciel.

Wieczny nam żywot nastawa,

Niech więc brzmi dziś ziemia cała:

Bądź Zbawcy wieczna cześć, chwała!

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Na krótko odpocząwszy Sobie,

Po ciężkim, bolesnym boju,

W Swym cichym i spokojnym grobie,

W niezmąconym spokoju

Z snu się przebudził ziemskiego,

Wrócił do Ojca Swojego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Powstał w Swem przechwalebnym Ciele,

Wszystko wskroś przenikającem.

Z Nim wstała radość i wesele

Na ziemi przemijające.

Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił

I znów do Ojca powrócił.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Najgłówniejsze dzieło wykonał,

Całego świata zbawienie:

Niedowiarstwom ich moc odebrał,

A błędom dał oświecenie.

Utwierdził Ewangelją,

Głosić ją kazał wszym ludom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Na silnej skale już spoczywa

Chrystusa wiary ustawa,

Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa,

Nowe im światło nastawa.

Do nieba Jezus wiedzie ich

W nagrodę mąk i trudów swych.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Już Jezus Chrystus zmartwych powstał,

Chrześcijanie wierni, cieszcie się,

Że ciała wiecznie nie zbutwieją,

Lecz kiedyś odżyją w chwale;

Tę pewną miejcie nadzieję,

Bo Zbawca z grobu zbudzi je.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

W ślady więc Chrystusa wstępujcie,

Nauki Jego słuchajcie,

Niebo duszy krzyżem gotujcie,

Jezusa za przykład mając,

A żywot On wasz roznieci,

I nowy wam dzień zaświeci.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Gdy przyjdzie Pan w Swej wspaniałości,

A Anioł Jego was zwoła,

Z grobu człowiek wstanie z nicości,

Jasnością owian do koła,

Bo nastał już dzień radości,

Szczęścia bez końca w wieczności.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Bo trąbą Anioła zbudzeni,

W grobach na chwilę uśpieni,

Z śmierci uścisku się ocucą,

Padół boleści porzucą,

By w wiecznem szczęściu zbierali

Owoc, co tutaj zasiali.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Alleluja!

Zwycięzca dziś zmartwychpowstały,

Do Swej prowadzi nas chwały;

Na nową niwę, tak wspaniałą,

Powiedzie trzodę Swą całą,

Gdzie szczęście, radość bez końca,

Na wieki wieków trwająca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików