Wielki Boże przed Twym tronem

Wielki Boże! przed Twym tronem

Lud Polski z pokorą staje

I z czołem w ziemię schyloném

Hołd Ci wiernych serc oddaje.


Już nasze i przodków winy

Obmyte płaczem rzewliwym,

Myśmy Piasta Twego syny,

Bądź nam Ojcem litościwym.


Racz wspomnieć na Mieczysława,

On błędne skruszył bałwany

I schylonemi kolany

Święte Twoje przyjął prawa.


Wnukowie jego, o Panie!

Obszernym krajem władali;

Gdzież ich dzielne panowanie

Od brzegów Dniepru do Sali?


Tobie pierwszy z Jagiellony

W skruszonego serca darze

Bratnie Litey miliony

Przed święte przywiódł ołtarze.


Odtąd złączone dwa ludy

Dzieliły losów koleje,

Zwycięztwa, klęski i trudy,

W Tobie swe mając nadzieje.


Już złożonéj w ciemnym grobie

Powróciłeś iskrę życia;

Daj dzisiaj w całéj ozdobie

Ujrzeć blask dawnego bycia.


Błogosław, Boże, krajowi,

Panom w radzie, wojsku w boju!

Dozwól Twojemu ludowi

W nieprzerwanym żyć pokoju.


Mnóż nasze żniwa i trzody,

Spuszczaj rosy pożądane,

Chowaj od wszelkiéj przygody

Dzieci nasze ukochane.


Z ostatniéj chwili zbliżeniem

Daj wiernym w Twoim zakonie,

Z czystém sercem i sumieniem

Usnąć słodko na Twém łonie.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików