Baranek niesie brzemie win

Baranek niesie brzemie win i złości świata całego

Ach, każdy zły, bezbożny czyn, przygniata plecy Jego.

Omdlewa w drodze z braku sił, On co u Ojca wiecznie był

Wyrzeka się radości,

Przybiera sobie hańby znak, krzyż, rany, śmierć i mówi tak:

Chcę chętnie znieść te złości.


Już nigdy Ciebie z myśli swej, o Jezu nie chcę stracić.

Chcę, pomny wielkiej łaski Twej, miłością w zamian płacić.

Racz sercu memu jasno lśnić, a kiedy już przestanie bić,

Sam stań się sercem moim.

Na wieki, o Chlubo ma, zapiszę jako własność Twa

I z Tobą wiecznie spoję.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików