Bliskie jest królestwo Boże

Bóg jest Światłością

I nie ma w Nim żadnej ciemności.

Jeżeli chodzimy w światłości,

Wtedy mamy łączność między sobą.


Bliskie jest królestwo Boże

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.


Krew Jezusa, Jego Syna,

Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,

To samych siebie oszukujemy.


Bliskie jest królestwo Boże

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.


Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,

Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,

Mamy Rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa.


Bliskie jest królestwo Boże

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.


On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,

A także za grzechy całego świata.

Dostępujemy odpuszczenia grzechów

Ze względu na Jego imię.


Bliskie jest królestwo Boże

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików