Boże litościw, zmiłuj się nade mną

Boże litościw, zmiłuj się nade mną

Okaż miłosierdzie, grzech mój zmaż!

Obmyj mnie zupełnie z brudu mojej winy,

Racz oczyścić z grzechu mego.


Widzę i uznaję złość mej nieprawości,

Wciąż mi przed oczyma stoi grzech,

Przeciw Tobiem zgrzeszył, zła się dopuściłem,

Którym Ty się brzydzisz, Boże.


Przeto się okażesz prawy w swych wyrokach,

Słuszny, sprawiedliwy jest Twój sąd:

Otom się narodził winą obciążony,

Matka w grzechu mnie poczęła.


Ty w szczerości serca masz upodobanie,

Mądrość Twoja spływa w duszy głąb,

Pokrop mnie hyzopem, niech się czystym stanę,

Ponad śnieg niech wybieleję.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików