Cierniami uwieńczoną

Cierniami uwieńczoną głębokich pełno ran,

Zbolałą i skrwawioną już głowę skłonił Pan,

O głowo mego Boga, pokłon oddaję Ci,

Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi.


Nim Cię, o święta głowo, na krzyżu skłonił Bóg,

Nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg;

Katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból,

Na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał Król.


Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał,

Jakby choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał.

Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle,

Przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.


Do łask łotra przyjmuje, Janowi Matkę swą

Poleca i mianuje też Matką wszystkich Ją.

I pragnie, tęskni, woła: Już wykonało się!

O Jezu, któż nie zdoła, żałować, widząc Cię!


Tyś dla mnie cierpiał Panie, jam winien, Boże, ja,

O Jezu me kochanie, jak wielka miłość Twa!

A cóż mi czynić trzeba, by spłacić długi swe?

Tyś Stwórcą ziemi, nieba, a ja stworzenie Twe!


Cóż Ci za miłość Twoją - za poświęcenie dam?

Wszak nic własnością moją, od Ciebie wszystko mam!

Nie gardź mym sercem Zbawco, racz w ranie Swej je skryć,

I Krwią łask wszelkich, Dawco, chciej winy jego zmyć!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików