Gdy miły Jezus był w Betanii

Gdy miły Jezus był w Betanii,

Wtedy tę żałosną mowę czynił Maryi,

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Kochana Matko, smutna nowina,

Bo już jutro Mnie pożegnasz, Twojego Syna.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Widzisz tę głowę, pełną mądrości,

W piątek tysiąc ran zadadzą cierniowe ości.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


O Matko moja, widzisz te oczy,

Zobaczysz jak krew strumieniem z nich się potoczy.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Twarz moją widzisz, słońcu podobną,

Zobaczysz pięściami zbitą, wielce frasobną.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Me ręce Matko, co świat stworzyły,

Będą do krzyża przybite, aż porwą żyły.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Tak sobie mówią, na to się ważą,

Że Mnie w ratuszu do słupa przywiązać każą.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Wnet już dziesiątki a może więcej

Plag przy biczowaniu weźmie Twój Syn przy męce.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Widzisz Me ręce, co pracowały,

Żeby wszystkie dusze ludzkie zbawienie miały.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Oto Ty dzisiaj masz Mnie żywego,

W piątek Mnie piastować będziesz już umarłego.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Mój Jezu drogi, Synu kochany,

Dlaczego Cię Ojciec posłał na takie rany.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Pozwólże Synu, bym ja umarła,

A możebym ja grzesznikom niebo otwarła.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Żaden nie może w upadku srogim,

Grzesznikom nieba otworzyć, gdy nie jest Bogiem.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Ale Ty Matko, tylko człowiekiem,

Którą Mi za Matkę obrał Ojciec przed wiekiem.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Albo mi pozwól, żebym omdlała,

Żebym gorzkiej Twojej męki już nie widziała.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Któżby Mnie płakał, Matko kochana,

Kiedy uczniowie uciekną, wyjąwszy Jana.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Ty sama jedna, będziesz płakała,

W swoim sercu z Mojej męki bardzo bolała.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Twa w Betanii Wielkanoc będzie,

Z Magdaleną i Łazarzem, lecz gorzka srodze.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Kiedy noc całą tak rozmawiali,

We czwartek rano ze świtem tak się żegnali.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Jezus uklęknął na swe kolana,

Błogosław idę na męki, Matko kochana.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Cóżbym za Matka, okrutna była,

Bym Synowi na śmierć taką błogosławiła.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Ale to wola Ojca Twojego,

Niechaj Tobie błogosławi z nieba górnego.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Żegnam wnętrzności, co Mnie nosiły,

I piersi, które całego Mnie wykarmiły.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Żegnam Twe ręce, co piastowały,

Delikatne Ciało Moje, kiedym był mały.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Żegnam Twe nogi, które biegały,

Do Egiptu przed Herodem, gdy uciekały.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Żegnam Twe serce, co Mnie kochało,

Ojca Mego, za lud wierny, ze Mną błagało.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Wszystkim Twym członkom dzięki oddaję,

A jednakże Synem Twoim być nie przestaję.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Gdy Matka Boska to usłyszała,

Z rzewnym płaczem do Jezusa tak zawołała.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Dziękuję Synu, iżeś Mnie przyzwał,

Mnie ubożuchną Panienkę za Matkę wybrał.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Że wszystkie prace przyjemne były,

Którymi Tobie służyłam, mój Synu miły.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Tak się pożegnał z największym żalem,

Wybierając się na męki do Jeruzalem.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Gdy się Pan Jezus z Matką pożegnał,

Odchodząc do Jeruzalem serdecznie płakał.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Matuchna Jego rzewnie płakała,

Za swoim Synem płaczącym, tak wyglądała.

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,

Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


Apostołowie pilnie słuchali,

Na Jezusa płaczącego też spoglądali.

O Matko, Matko, dla Syna Twego,

Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.


Ach rozmyślajmy, to pożegnanie,

By Jezus z Maryją przyszedł nam na skonanie.

O Matko Boska, módl się za nami,

Niechaj przez Ciebie Maryjo, Niebo zyskamy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików